• 8

    Aug

    Jangan bawa nama "muslimah"

    “Muslimah” adalah nama kumpulan. Satu atau beberapa anggota kumpulan tersebut sama sekali tidak mencerminkan keseluruhan himpunan. Muslimah Beauty 2011 mungkin diikuti oleh beberapa muslimah, tapi mereka yang mengikuti atau terlibat di dalamnya sama sekali TIDAK mencerminkan atau mewakili muslimah. Muslimah artinya kaum muslim perempuan. Saya sangat yakin jauuuuuuh lebih banyak ‘Muslimah’ yang tidak mengikuti Muslimah Beauty 2011. Jadi hendaknya judul event jangan menggunakan kata ‘muslimah’. Karena muslimah jelas menunjuk satu kelompok tertentu yang beranggota jutaan orang. Lebih baik cari nama lain yang tidak berkonotasi sebuah kelompok manusia dengan anggota yang jumlahnya besar. Karena event Muslimah Beauty 2011 berpeluang mengandung aktivitas yang
- Next

Author

Follow Me